یک زن و شوهر سنگاپوری دستگاه خانگی کوچکی ساختند
که با ریختن آب، آرد و روغن در محل مخصوص آن
پس از ۲۰ دقیقه نان داغ و بهداشتی تحویل می‌دهد.
برای دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید.