بخش خدمات آستان مقدس امامین عسکریین اقدام به شست و شو و تنظیف گنبد شریف امامین عسکریین (علیهما السلام) در شهر سامرا نمود.

در طول زمان می بینیم که علما، بزرگان و شیعیان برای تنظیف عتبات مقدسه بر یکدیگر سبقت می گیرند؛ چرا که این مسئله مایه افتخار و عزت است. در همین راستا بخش خدمات آستان مقدس امامین عسکریین اقدام به شست و شو و تنظیف گنبد شریف امامین عسکریین (علیهما السلام) در شهر سامرا نموده است.

 

گنبد حرم امامین عسکریین (ع) به همان صورتی که قبل از انفجار آن ازسوی تکفیری های داعش بود، ظاهر گردید و رونمایی شد.