مدافع تیم فوتبال پرسپولیس نماز مغرب و عشا را همان اول وقت در نمازخانه ورزشگاه آزادی اقامه کرد.

به گزارش جام نیـوز، بازی دیشب پرسپولیس پس از اذان مغرب و عشا آغاز شد. محمد انصاری که به دلیل محرومیت این دیدار را از روی سکوها نظاره گر بود، پیش از شروع بازی وهنگام شنیدن صدای اذان، خودش را به نمازخانه ورزشگاه آزادی رساند تا نماز اول وقتش را به تاخیر نیندازد.

 

باید به پرسپولیس بابت داشتن چنین بازیکنی تبریک گفت.