برچسب ها : مدافع حرم ,  حسن قاسمی ,  شهید دکتر ,  مدافع دکتر , 

دسته بندی : مدافعان حرم ,