انیمیشن تخیل با تکنیک مداد رنگی بر روی کاغذ ساخته شده است. 
اثر بیل پلیمتونBill Pilimitonانیمیشن کوتاه از ماریو کارلتو از ایتالیا
این درسته که لحظه مرگ همه چیز جلو چشم آدم رژه میره، خاطرات زندگی از کودکی تا لحظه آخر
انیمیشن کوتاه اثر بیل پلیمتون Bill Pilimiton