سکونتگاه یکی از کوچکترین قورباغه‌های جهان
به اندازه ناخن انگشت در برزیل است
که اندازه آن تنها یک سانتیمتر است.


این گونه بسیار کوچک دارای پوست سمی
به رنگهای درخشان و زنده است
و یکی از کوچکترین جانوران مهره‌دار است
که روی خاک زندگی می‌کنند.