چه زیباست زندگی......
اگر از خرابی ها و مشکلات به بهترین نحو استفاده کنیمدسته بندی : طنز و سرگرمی(جالب) ,