مراسم افتتاحیه رقابت های پاراالمپیک ۲۰۱۶ ریو
کاروان کشورمان که تحت عنوان کاروان منا در پارالمپیک ۲۰۱۶ شرکت کرده با پرچمداری عشرت کردستانی در لباس احرام در مراسم افتتاحیه رژه رفت