فرا رسیدنِ سال روز پیوند ملکوتی و مبارکِ
حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام
این الگوهای صحیح ازدواج معنوی،
بر شما پیروان منش و بینش معصومین علیهم السلام خجسته باد.